• شرکت کامپیوتری پارادایم

شرکت نرم افزاری پارادایم

امنیت بالا

طراحی زیبا و انعطاف پذیر

توسعه یافته

آخرین پروژه ها

تیم ما

مراحل کاری تا تنظیم قرارداد

انتخاب موارد درخواستی

شما میتوانید تمامی بخشهای وب سایت خود را انتخاب نمایید و در مورد جزئیات هر یک از آنها بیشتر بدانید. البته ما به شما در این مرحله کمک خواهیم نمود

صدور پیش فاکتور

قیمت تقریبی وب سایت خود را بدون تماس گرفتن با ما مشخص نمایید. با انتخاب ویژگی خاص میتوانید قیمت وب سایت خود را بدانید. شروع کنید

تماس و دعوت به شرکت

این بخش از مهمترین مراحل آغاز یک پروژه میباشد. در محل شرکت پارادایم در مورد مفاد دقیق قرار داد و پیشنهاد های ما صحبت خواهیم نمود

بستن قرارداد

تمامی موارد در جزئیات قرارداد ذکر شده است و میتوانید بیشتر در مورد زمان بندی کارها با هم صحبت کنیم